Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server Gửi báo lỗi

  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #1
  • [NC] Vietsub #1
  • [NC] Vietsub #1
  • [KK] #HN
  • [KK] #HN
Vị Vua Trái Pháp

Vị Vua Trái Pháp

Outlaw King 2018May. 24, 20242g 1ph
HD Vietsub
Đánh giá của bạn: 0
5 1 vote

Tóm tắt

Xem phim Vị Vua Trái Pháp - Outlaw King 2018

Tại Scotland thế kỷ thứ 14, Robert the Bruce đăng quang và lãnh đạo cuộc nổi dậy quyết liệt để giành lại độc lập cho đất nước khỏi sự cai trị của nước Anh.

Đạo diễn

Director

Diễn Viên

x
x